En viktig förutsättning för en lyckosam förvaltning av ursprungsmärket är att märket blir förknippat med en kvalitetsgaranti. För att detta ska fungera krävs att hela processen, från hav till förpackning, kvalitetssäkras. Förbundet arbetar för att säkra kunskap och kvalitet kring produkten och nå ut till nya marknader.

Some description

Två leverantörer har 2020 kvalitetscertifierats som leverantörer av Kalix Löjrom. Det innebär att hela processen är kvalitetssäkrad.

  • Produkten och processen uppfyller samtliga krav i ansökan om Skyddad Ursprungsbeteckning samt EU:s beslut.
  • Rommen bereds, under goda hygieniska och kontrollerade former, i lokal med livsmedelsgodkännande.
  • Beredningen skall ske inom ett dygn från det att fisken landats.
  • Torkning sker i kylt utrymme.
  • Rommen förpackas för slutkund och fryses i minst 3 dygn.
  • Varje förpackning kontrolleras med avseende på lukt, renhet och torrhalt före infrysning.
  • Förpackningen märkes för spårbarhet tillbaka till råvaruproducenten.
  • Godkänt beredningsföretag förbinder sig att upplåta sina lokaler och medverka till Kustfiskareförbundets opartiska kontroll av hela beredningsprocessen, efterföljande av egenkontrollprogram samt produktkvaliteten.

 

 

Some description