Siklöjan, Coregonus albula, är en liten laxfisk som i Bottenvikens bräckta vatten sällan blir över 15 cm lång och väger upp till 25 gram. Den är mest känd för sin rom, Kalix Löjrom, men den är också en delikat matfisk.

Bottenvikens siklöja är rik på näringsämnen och fri från miljögifter. Det rena vattnet och fiskens låga fetthalt gör att halterna av dioxiner och PCB ligger långt under EU:s gränsvärden. Det friska bräckta vattnet har en salthalt under 3 promille. Låg salthalt och kalla vintrar är särskilt gynnsamt för siklöjans reproduktion. Fiskens föda kommer i huvudsak från planktoniska kräftdjur samt insektslarver och de mineraler som följer med älvvattnet ut i fångstområdet. Analyser visar att mineralerna ger unika egenskaper till fisken och dess rom.

Some description

Siklöjan fiskas i Norrbottens skärgård. Fisket bedrivs uthålligt i en form för egenförvaltning som årligen beslutas om i samverkan mellan NKFPO, Havs- och vattenmyndigheten och Statens Lantbruksuniversitet. Forskningen följer utvecklingen av beståndet och ger råd om hur fisket kan bedrivas varje höst.

Trålningen, som står för nästan hela fiskevolymen, sker endast på väl avgränsade områden och antalet licenser för trålning är begränsat till 35. Tillsammans med forskare har våra fiskare utvecklat trålarna, så att unga smålöjor och annan yngelfisk ska kunna smita ut och slippa bli fångade. Den totala mängden siklöja som fångas är ca 1 300 ton per år. Trålfisket efter siklöja certifierades som god fiskeförvaltning och hållbart fiske av MSC den 2 juni 2015.

Some description

Beredningen är ett hantverk, som har utvecklats under generationer för att ge den exklusiva kvaliteten. Fisken tas väl omhand omedelbart efter landning. Oftast sker det redan en timme efter att fisken lyfts ur havet. Honlöjorna skiljs ur och kläms på sin rom, som efter beredning blir Kalix Löjrom. Hanlöjan är en delikat matfisk, som kan tillredas på många olika sätt. Halstrad, marinerad, rökt eller inlagd ger den en unik matupplevelse.

När isen, efter årsskiftet, ligger fast i Bottenviken bedrivs ett mindre fiske efter siklöja. En fiskenot dras under isen några hundra meter och tas upp i ett stort hål i isen. Vinterlöjan anses ha en alldeles särskilt hög kvalitet och fasthet. Under en kort tid kan den levereras färsk till restauranger som vill erbjuda en unik specialitet.

Ladda ner

Faktabroschyr  Some description
Fakta om siklöjan (pdf)  Receptsamling (pdf)