Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation, NKFPO, organiserar yrkesfiskare vid Norrbottenskusten.

Våra medlemmar bedriver det småskaliga kustfisket i norra Bottenviken. Huvuddelen av vårt fiske bedrivs under den isfria perioden maj-oktober och de huvudsakliga arterna är sik, lax, havsöring, strömming och siklöja. Det är vi som producerar den exklusiva delikatessen Kalix Löjrom.

Kalix Löjrom har som första svenska livsmedel tilldelats EU-utmärkelsen Skyddad ursprungsbeteckning (SUB). Det ger produkten det starkaste geografiska ursprungsskyddet på marknaden. Vi certifierar producenter av äkta Kalix Löjrom. Förpackningar med Certifierad Kalix Löjrom märks med ett sigill som garanterar att produkten är äkta och av högsta kvalitet.